RADAR+ Online

Word Abonnee

Tekst: Wilma Hoeflaken | Illustratie: Koosje Ruijgrok

BN_kosten.jpg

Een opfrisser: Wat betekent afschaffing van de basisbeurs voor jouw kind?

De basisbeurs is afgeschaft. Dat wordt nog meer lenen, de hand ophouden bij pa en ma, en een baantje zoeken. Hoe ziet het nieuwe stelsel eruit en wat betekent dat voor studenten en voor hun ouders?

 

BN_kosten4

 

BN_Link_kosten

De basisbeurs is verdwenen

Studenten kregen elke maand zo’n € 280 studiefinanciering (als ze nog bij hun ouders woonden ongeveer € 100). Dat is voorbij. Het nieuwe studiefinancieringstelsel is een leenstelsel.

Krijgt dan niemand meer een basisbeurs?

Jawel. Het nieuwe leenstelsel geldt voor studenten die in het studiejaar 2015/2016 met hun studie beginnen. Degenen die al eerder begonnen zijn, vallen nog onder het oude stelsel. Afhankelijk van hun studie krijgen zij maximaal 48 maanden (hbo-bachelor) of 36 maanden (universiteitsbachelor) een basisbeurs. Maar als zij in 2015 voor het eerst aan een master beginnen, vallen ze onder het nieuwe stelsel en krijgen ze geen basisbeurs meer. Overigens krijgen mbo-studenten wel een basisbeurs.

Dus nieuwe studenten krijgen niets?

Zij krijgen, net als in het oude stelsel, de OV-studentenchipkaart. Afhankelijk van het inkomen van hun ouders krijgen ze een aanvullende beurs. De aanvullende beurs loopt op van een paar tientjes per maand als de ouders samen een inkomen hebben tot
€ 46.000 per jaar, tot € 378 per maand als de ouders minder dan € 30.000 per jaar verdienen. Als studenten binnen 10 jaar een diploma halen, hoeven ze de aanvullende beurs niet terug te betalen. Dit laatste geldt overigens ook voor de oude basisbeurs: dit is een prestatiebeurs en als je je diploma niet binnen 10 jaar haalt, moet je die ook terugbetalen.

18+ MBO-student krijgt wel een basisbeurs

Voor mbo-studenten die een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen en 18+ zijn, is er wel een basisbeurs. Die is voor uitwonende studenten € 264,40 en voor thuiswonende studenten € 81,02. De maximale aanvullende beurs is ongeveer € 350 en de maximale lening € 176,49. Nieuw is dat mbo-studenten ook een OV-studentenchipkaart krijgen.

Lenen en aflossen

Leenbedrag per maand: € 150
Schuld na 4 jaar: € 8.024
Maandelijkse aflossing: 35 jaar lang € 29


Leenbedrag per maand: € 600
Schuld na 4 jaar: € 32.089
Maandelijkse aflossing 35 jaar lang: € 114

De hoogte van je schuld hangt af van de rente. In deze voorbeelden is de rente 2,5%. Hoeveel rente je betaalt, kan sterk variëren. Op dit moment is de rente extreem laag, 0,12%. Ter vergelijking: in 2010 was de rente 1,5%. Het uitgangspunt is de rente in januari van het jaar nadat je je studie hebt afgerond of bent gestopt en dat percentage geldt dan voor de komende vijf jaar, waarna de rente wordt aangepast. Je kunt meteen gaan aflossen, maar je mag ook nog 2 jaar wachten. Bij de aflossing wordt rekening gehouden met je inkomen en je draagkracht

Meer weten?

Alles over het oude en nieuwe studie­financieringstelsel, lenen en bijbaantjes vind je in de ‘Geldwijzer Studenten’, die je voor € 9,95 kunt bestellen op nibud.nl/studenten. Ook op duo.nl vind je veel informatieover leenbedragen, voorwaarden en actuele rentepercentages. Op deze site staan ook handige hulpmiddelen, zoals een test om erachter te komen of je onder het oude of nieuwe stelsel valt en een rekenhulp om uit te rekenen hoeveel studiefinanciering je nodig hebt en wat je straks ongeveer moet terugbetalen.
Dilemma 3:

datum indiening: vr 26 feb 2016, 17:25

Je hebt elke maand € 50 opzijgezet voor de studie van je zoon. Nu is hij 18 en er is € 12.000 beschikbaar. Geef je dat bedrag nu? Of laat je hem lenen bij DUO en mag hij het spaargeld straks gebruiken om zijn schuld snel af te lossen?


‘Het geld gebruiken om de lening af te lossen, lijkt mij verstandiger’, zegt Van Dasselaar. ‘Realiseer je dat je geen enkel zicht hebt op het financiële gedrag van kinderen van 18 en ouder. Zij kunnen lenen en rood staan zonder dat jij het weet. Het ene kind is anders dan het andere, maar besef dat je je kind € 12.000 spaargeld kunt geven en dat hij tegelijkertijd gaat lenen bij DUO.’ Daarom lijkt het een goed idee om die € 12.000 apart te houden voor het (gedeeltelijk) aflossen van de studieschuld. ‘Je kunt je kind tijdens zijn studie geld geven voor studiekosten en levensonderhoud zonder dat dit fiscale consequenties heeft. Maar na afloop van de studie een groot bedrag schenken om de schuld af te lossen, zal fiscaal als schenking beschouwd worden’, zegt Van Dasselaar. Dat is op zich geen probleem, want je mag kinderen jaarlijks
€ 5.277 belastingvrij schenken en als ze tussen de 18 en 40 jaar zijn eenmalig € 25.322 (2015). Maar als je van plan was nóg eens een groot bedrag te schenken, heb je een deel van die eenmalige vrijstelling inmiddels opgemaakt. Overigens mag je je kinderen naast die € 25.322 nog eens € 27.430 schenken voor een dure studie. Maar dat moet een studie zijn die tenminste € 20.000 per jaar kost, exclusief levensonderhoud. Zo duur zijn de meeste studies in Nederland niet. Let op: als de spaarrekening op de naam van het kind staat, heb je als ouder niets te kiezen. Zodra het kind 18 is, is het geld van hem. Dat kan een nadeel zijn. Het voordeel is dat fiscale schenkings­regels in dat geval geen rol spelen.

dilemma3.jpg
Deze website maakt gebruik van Cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.