RADAR+ Online

Word Abonnee

Tekst: Wilma van Hoeflaken | Illustratie: Wijtze Valkema

BN_Huis_kind.jpg

Je kind helpen met geld

Je dochter heeft haar droomhuis gevonden, maar ze verdient te weinig om het te kunnen kopen. Jij wilt best bijspringen. Hoe doe je dat?

 

 

Geeft de gemeente een starterslening?

Als je voor het eerst een huis koopt, kun je soms ook gebruikmaken van een starterslening. Dit is een extra lening bovenop de hypotheek. De eerste drie jaar betaal je geen rente en aflossing. Daarna wel, tenzij je inkomen te laag is. Dit wordt dan opnieuw getoetst. In de regel zul je dan wel moeten betalen, maar wordt de maandlast aangepast aan je inkomen. Zo’n 200 gemeenten geven startersleningen, waar de rijksoverheid aan meebetaalt. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting svn.nl staan de gemeenten waar je voor een starterslening terechtkunt.

 

 

Steuntje in de rug:

Nationale Hypotheek­garantie Vaak kun je gemakkelijker een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Banken beschouwen dit als een overheidsgarantie. Met NHG kun je maximaal € 265.000 lenen. Dit bedrag is inclusief notariskosten, overdrachtsbelasting, provisie en dergelijke. In de praktijk betekent dit dat het huis maximaal 250.000 euro mag kosten. Meer informatie vind je op nhg.nl.

Er zijn verschillende manieren om je kind te helpen bij het kopen van een huis’, zegt Georges Tychon, financieel planner bij Forza Asset Management. ‘Schenken, lenen, het huis samen kopen, borg staan. Wat je het beste kunt doen, hangt af van je financiële situatie.’


Schenken

Dat is de gemakkelijkste manier. Je mag je kind elk jaar belastingvrij € 5.277 schenken. Als een kind tussen de 18 en 40 jaar is, mag je eenmalig € 25.322 schenken. Als de schenking gebruikt wordt om een huis te kopen of op te knappen, kun je belastingvrij € 52.752 schenken. Dat is een fors bedrag, waarmee een onbereikbaar huis opeens bereikbaar kan worden. Stel dat je kind € 25.000 per jaar verdient en haar oog heeft laten vallen op een huis van anderhalve ton. ‘Je kunt ongeveer 4 keer je inkomen lenen, hoogstens 4,5 keer’, aldus Tychon. Je kind zal de hypotheek dus niet rond krijgen. Maar wel als ze € 50.000 krijgt en nog maar € 100.000 hoeft te lenen. En als je een hoger bedrag wilt geven? Tychon: ‘Dan betaal je 10% schenkbelasting tot € 121.296 euro en over het meerdere 20%. Dus als je € 100.000 euro geeft, is de schenkbelasting ongeveer € 4.800. Dat moet de ontvanger betalen. Als de schenker het betaalt, wat vaak gebeurt, wordt de schenking daardoor groter en de schenkbelasting hoger.’

Lenen

‘Dat kan gunstig zijn voor ouder en kind’, stelt Tychon. De ouders hebben € 100.000 op de bank, spaargeld dat bijna niets oplevert, omdat de rente zo laag is. Dat geld kunnen zij lenen aan hun kind. Afspraken moet je schriftelijk vastleggen en je moet een marktconforme rente rekenen – anders lijkt het een verkapte schenking. ‘Als je 5% rente rekent, maken de ouders op hun vermogen jaarlijks een rendement van € 5.000. Voor het kind is dit betaalde hypotheekrente, dus aftrekbaar van de belasting.’ Van de € 5.000 rente die het kind aan zijn ouders betaalt, krijgt hij weer zo’n € 2.000 terug. Je kunt ook een lager bedrag uitlenen aan je kind, bijvoorbeeld het bedrag dat het kind net tekort komt om het huis te kopen. De bank wil een hypotheeklening geven van € 100.000, terwijl het huis € 120.000 kost. Tychon: ‘Dan kun je een lening geven van € 20.000. Maar de bank kan roet in het eten gooien. De bank kijkt naar het inkomen van het kind en naar het maandbedrag dat het kind vervolgens kan betalen. Dus dan kijkt de bank niet alleen of de banklening van € 100.000 afgelost kan worden, maar ook of je kind zijn financiële verplichtingen aan jou kan nakomen.’

Lenen en de rente schenken

Het kind leent van de ouders en betaalt rente. De ouders kunnen deze rente weer schenken aan hun kind. Dan ben je eigenlijk bankje aan het spelen. Financiele planners spreken niet voor niets van de ‘familiebank’. De combinatie lenen en schenken is een gunstige constructie. 

Reken maar mee.

Het kind leent € 100.000 van zijn ouders, tegen 5% rente. Het kind betaalt jaarlijks € 5.000 rente aan de ouders. Hypotheekrente, dus aftrekbaar. Het kind betaalt in feite dus maar zo’n € 3.000 rente. Zijn ouders schenken ondertussen het hele rentebedrag, dus € 5.000. Conclusie: het kind betaalt per saldo géén rente en verdient ook nog eens € 2.000. 

Tychon: ‘Je moet deze afspraken vastleggen bij de notaris en de rentebetalingen en de schenkingen moeten daadwerkelijk plaatsvinden als twee afzonderlijke kasstromen. Als je het stilzwijgend regelt, werkt het niet. Om te beginnen kan het kind de hypotheekrente dan niet eens aftrekken.’ Hij wijst erop dat zo’n familiebank voor de meeste mensen niet weggelegd is. Om te beginnen moet je het bedrag dat je gaat uitlenen wel bezitten. En je moet het je kunnen permitteren om jaar in jaar uit € 5.000 te schenken. ‘Stel dat je twee of drie kinderen hebt. Dan praat je misschien in totaal wel over jaarlijkse schenkingen van € 10.000 of € 15.000. Dat loopt in de papieren.’

Samen een huis kopen

Ouders kunnen ook met hun kind samen een huis kopen. Dan worden ze beiden eigenaar, maar het kind gaat er wonen. ‘Het kind kan dan zijn deel van de hypotheekrente aftrekken, want hij is de bewoner’, zegt Tychon. ‘De ouders kunnen dat niet, want zij wonen er niet.’ Voor de ouders is het fiscale voordeel gering. Vanwege de hypotheekschuld hebben zij minder vermogen, dus betalen ze minder vermogensrendementsheffing. € 100.000 minder vermogen betekent dat ze jaarlijks € 1.200 minder vermogensrendementsheffing betalen. Een nadeel is dat ouders als mede-eigenaar over hun deel van het huis WOZ-belasting moeten betalen. Bovendien kijkt een bank bij het geven van een hypotheeklening naar het inkomen. Het inkomen van de ouders moet hoog genoeg zijn om jarenlang hun deel van de hypotheek af te lossen. Ook als ze met pensioen gaan. Op dat moment gaat het inkomen van de meeste mensen flink omlaag. Ook moet je je afvragen wat er in de toekomst kan gebeuren. Bijvoorbeeld als de ouders overlijden. Dan worden de erfgenamen mede-eigenaar van het huis, de broers en zussen dus. Of als het kind gaat trouwen, of scheiden. Bespreek die scenario’s met een financieel planner of notaris en leg vast hoe je dat oplost.

Borg staan

Als je kind de hypotheek niet rond krijgt, kun je borg staan. ‘Dat zie je vaak’, zegt Tychon. ‘Dan wil het kind bijvoorbeeld een hypotheek van € 150.000 en dat is net te veel. Die laatste € 20.000 krijgt hij niet rond. Vaak lukt dat dan wel als de ouders borg staan.’ Borg staan is inmiddels zo gebruikelijk dat banken er speciale producten voor op de markt brengen. Bijvoorbeeld de ‘generatiehypotheek’, waarmee sommige banken adverteren. Zoiets moet je alleen doen als je erop vertrouwt dat je kind de maandelijks hypotheek-lasten zelf kan blijven betalen. Anders klopt de bank bij de ouders aan. Ook moet je je afvragen wat er gebeurt als de ouders die borg staan overlijden. Dan zijn het de erfgenamen, de broers en zussen, die – ongevraagd – borg staan. Dan zijn zij onbedoeld aansprakelijk voor de volledige hypotheekschuld van hun broer of zus. Soms kun je dat probleem afdekken met een overlijdensrisicoverzekering. 

 

BA_wordabonnee