RADAR+ Online

Word Abonnee

Tekst: Sarah-Mie Luyckx | Fotografie: Bonnita Postma

Broodfondsen-2.jpg

Nieuw ondernemen: arbeidsongeschiktheidverzekering voor ondernemers

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn duur en ondoorzichtig. Vandaar dat maar weinig zzp’ers er eentje hebben. Een broodfonds kan een goed, betaalbaar alternatief zijn, zegt econoom Biba Schoenmaker van BroodfondsMakers. Maar wat is dat, een broodfonds?

Wat is een broodfonds?

‘Het is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door zelfstandige ondernemers. Als die lid zijn geworden van een broodfonds storten ze elke maand een bepaald bedrag op hun persoonlijke broodfondsrekeningen. Wanneer een van de leden langer dan één maand ziek is, krijgt hij of zij daarvan een schenking om van rond te komen. Natuurlijk kunnen zelfstandig ondernemers ook een ‘gewone’ arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, maar hooguit een derde van de bijna 1 miljoen zelfstandigen heeft er momenteel een. Omdat zo’n AOV vaak erg duur is. En er veel voorwaarden, uitsluitingen en uitzonderingen zijn. Een broodfonds bestaat uit maximaal 50 leden die elkaar kennen, en is dus overzichtelijk. Daarnaast blijft het geld dat je inlegt na aftrek van de contributie en eventuele schenkingen van jou. Als je uit een broodfonds stapt – wat meerdere keren per jaar kan – neem je je saldo gewoon mee.’

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

‘Toen ik nog een economisch adviesbureau had, zat ik met allerlei ondernemers – voornamelijk zzp’ers – in de Utrechtse Vereniging Solidair. We probeerden oplossingen te vinden voor praktische problemen waar we tegenaan liepen, en maakten mee dat zelfstandigen uitvielen en geen verzekering bleken te hebben. In 2006 hebben we daarom voor onszelf een broodfonds opgericht. Dat bleek goed te werken, dus zijn we vier jaar later BroodfondsMakers gestart. We helpen nieuwe broodfondsen op weg en doen hun financiële administratie. Voor die administratie is vanwege verschillende schenkingsniveaus de expertise echt nodig.’

Jullie vullen een gat in de markt.

‘In vijf jaar tijd zijn er in het hele land 175 broodfondsen opgericht met in totaal 7000 leden. We kunnen inmiddels leven van de inschrijfkosten van nieuwe deelnemers en het deel van de contributies dat naar de BroodfondsMakers gaat. Dat succes is boven verwachting, en ik ben er heel trots op. Groei vinden we niet het allerbelangrijkst. Als er vraag is willen we graag helpen, maar het broodfonds actief promoten doen we niet. Onze insteek is: het past bij je of niet. Een lid moet er vrije tijd in willen steken. Omdat een broodfonds op vertrouwen is gebaseerd, is het de bedoeling dat je elkaar kent en naar de jaarlijkse bijeenkomsten gaat. Daarbij moet de zieke bereid zijn de andere broodfondsdeelnemers informatie te geven. Er is sociale controle nodig, er is geen arts die je keurt. Wie alleen maar zijn handtekening wil zetten en anonimiteit belangrijk vindt, kan beter voor een gewone verzekering kiezen.’

Kan er makkelijk misbruik van worden gemaakt?

‘Dat hebben we nog niet mee gemaakt. Omdat je deel uitmaakt van een kleine groep mensen die elkaar kent en het om collectief geld gaat, is de drempel om fraude te plegen hoog. Maar ook omdat er regelmatig contact is met een zieke. Niet zozeer om hem of haar te controleren, maar vooral vanuit belangstelling. Naast het bestuur dat maandelijks informeert, krijgt een zieke telefoontjes, kaarten en mails van de andere leden die meeleven. De zieke laat zelf weten of hij weer aan de slag gaat. En de ervaring leert dat een zzp’er zich niet snel ziek meldt. Dat is immers slecht voor zijn bedrijf dat hij soms met moeite heeft opgebouwd. Het verzuimpercentage bij de broodfondsen ligt op 1%, bij vaste werknemers is dat 4%.’

Het CDA maakte zich eind vorig jaar sterk voor een verplichte AOV voor zelfstandige ondernemers. Worden broodfondsen dan overbodig?

‘Die politieke discussie keert al jaren terug. Belangenorganisaties van zzp’ers vinden zo’n verplichte verzekering geen goed idee, omdat niet elke zelfstandige die kan betalen of nodig heeft. En bij de politieke partijen lopen de meningen erover erg uiteen. Maar mocht het er ooit toch van komen, dan is het niet gezegd dat de broodfondsen van de baan zijn. Minister Asscher van sociale zaken heeft eerder gezegd dat het broodfonds tot een van de verschillende mogelijkheden kan behoren. Het is allemaal nog erg ongewis. Ik maak me dus helemaal geen zorgen. Ook omdat we altijd bruisen van de ideeën voor nieuwe initiatieven.’ +