RADAR+ Online

Word Abonnee

tekst Wilma van Hoeflaken

Naamloos-2.jpg

Eigen risico

Het idee achter de € 385 eigen risico die we betalen is dat de premie niet te hoog wordt. En dat we bewuster omgaan met zorg. Maar nu blijkt dat sommige mensen met een chronische ziekte én een laag inkomen de zorg mijden die ze nodig hebben.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben we het aan het eigen risico te danken dat de zorgpremies niet enorm stijgen. We betalen immers het eerste deel van de kosten zelf. Zonder eigen risico zouden we volgens VWS jaarlijks € 284 meer kwijt zijn aan de basisverzekering. Dan zou iedereen per maand niet gemiddeld € 100 betalen, maar bijna € 124. Ook zouden we makkelijker gebruikmaken van zorg omdat er geen drempel is. Overigens is het eigen risico vanwege de gestegen zorgkosten gigantisch omhoog gegaan. In 2011 was het nog € 170, in 2012 werd het € 220 en in 2013 betaalden we € 350.

Soms geldt eigen risico niet
Het eigen risico geldt alleen voor zorg die onder de basisverzekering valt. Bijvoorbeeld ziekenhuisopnames, ambulancevervoer, behandelingen door een medisch specialist en veel medicijnen die artsen voorschrijven. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt het eigen risico niet. Overigens geldt het eigen risico niet voor alle zorg uit het basispakket. De huisarts valt er gelukkig niet onder. Iedereen kan de huisarts raadplegen zonder dat er een prijskaartje aan hangt. De wijkverpleegkundige valt er ook niet onder. De verloskundige en kraamzorg evenmin. Zo zijn zwangere en pas bevallen vrouwen en hun baby’s verzekerd van zorg, zonder dat er rekensommetjes gemaakt hoeven worden. Voor zorg bij een paar veel voorkomende chronische ziektes, zoals COPD en ‘ouderdomsdiabetes’, geldt het eigen risico ook niet. Maar zodra je vervolgzorg nodig hebt, zoals dat heet, ga je betalen. Als de huisarts je bijvoorbeeld doorstuurt naar de cardioloog of de kno-arts, krijg je met het eigen risico te maken.

Dan maar niet naar het ziekenhuis
Leidt het eigen risico ertoe dat we bewuster omgaan met zorg? ‘Ja’, zegt Lucy Kok van SEO Economisch Onderzoek. In veel gevallen is dat gunstig. Bijvoorbeeld als we in het weekend niet met rugpijn naar de eerste hulppost van het ziekenhuis rijden (wel eigen risico), maar ’s maandags een afspraak maken met de huisarts (geen eigen risico). Maar het is natuurlijk niet goed als we ernstige klachten hebben en uit kostenoverwegingen niet naar de specialist gaan, wanneer de huisarts ons doorverwijst. Volgens Kok leidt het eigen risico ertoe dat mensen met een chronische ziekte én een laag inkomen zorg mijden die ze wel nodig hebben. Hierdoor verslechtert hun gezondheid. Dit was al bekend uit onderzoek in de Verenigde Staten. Onderzoek in Nederland van NIVEL in 2015 bevestigt dit. Hieruit blijkt ook dat het percentage mensen dat doorverwezen wordt naar een specialist maar niet gaat, tussen 2008 en 2013 gestegen is van 20 naar 27 procent. Waarom ze niet gaan, is overigens niet duidelijk. Ook gaat ruim 3 procent niet naar de huisarts, omdat zij denken dat dat geld kost. Dat heeft meer met voorlichting te maken dan met het eigen risico. Eigenlijk is er nog weinig bekend over de relatie tussen zorg mijden en het eigen risico. We weten alleen zeker dat het eigen risico nadelig is voor chronische zieken met een laag inkomen. Het eigen risico verlagen of inkomensafhankelijk maken zou in dat geval helpen.

Bezuinigen op de premie
Je kunt overigens bezuinigen op de premie voor de basisverzekering door het eigen risico te verhogen. Dat mag met maximaal € 500. Gemiddeld gaat je premie dan met ruim € 20 per maand omlaag. Dat is lonend zolang je gezond bent. Zodra je iets krijgt en € 240 eigen risico betaalt, is het gunstige effect al weg. Zodra je meer zorg nodig hebt en meer dan € 385 eigen risico moet betalen, is het nadelig.
Sluiten

INHOUDSOPGAVE