RADAR+ Online

Word Abonnee

GettyImages-510060168BW.jpg

Kom ook in actie

Als je je ergens boos of verontwaardigd over maakt, kun je blijven pruilen of je onvrede via social media uiten. Maar je kunt ook echt iets doen.
3nummers


Zo verbeter je de wereld

Podcastmaker Nikki Dekker vroeg zich af hoe je als burger in actie kunt komen, en of het überhaupt zin heeft. Ze maakte er een driedelige podcastserie van: Iets doen, hoe doe je dat? die je kan beluisteren via de link vpro.nl/dorst/programma/iets-doen.html, of via een podcast-app op je telefoon. In de podcast spreekt Nikki met onder anderen oud-politica Hedy d’Ancona, kunstenaar Tinkebell en hoogleraar Willem Schinkel, om erachter te komen hoe je de wereld beter kunt maken: als activist, politicus, of gewoon
als jezelf.


Een petitie starten

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen, zo staat in artikel 5 van onze Grondwet. Daarmee is het zogenaamde petitierecht wettelijk vastgelegd. Zo’n verzoek aan een overheidsorgaan om iets doen of te laten (‘Stop de uitbuiting van horecapersoneel’) kan te maken hebben met een maatschappelijk probleem, maar kan ook gaan om een particulier belang, bijvoorbeeld het voorkomen van uitzetting van je buren naar Afghanistan. Een petitie wordt ondersteund door een handtekeningenactie, waarmee je laat zien hoeveel medestanders je hebt. Vroeger moest je daarvoor letterlijk de straat op en de deuren langs, maar tegenwoordig verzamel je de handtekeningen via internet. Verschillende sites bieden de mogelijkheid een petitie te starten zoals petities24.com, petitie24.nl en petities.nl. De overheid moet de petitie in ontvangst nemen, maar is niet verplicht actie te ondernemen. Meer informatie:
https://handboek.petities.nl


Een petitie aanbieden in Den Haag of bij de gemeente

Een petitie kan aangeboden worden bij een overheidsorgaan, bijvoorbeeld bij de Tweede Kamer in Den Haag of bij een gemeente. Op tweedekamer.nl lees je hoe je een afspraak maakt om de petitie aan te bieden aan Tweede Kamerleden.
Wil je weten hoe en wanneer je de petitie bij je gemeente kunt aanbieden, googel dan op ‘petitie’ en de naam van de gemeente. Vaak kun je de petitie toelichten bij het aanbieden. Voor het aanbieden van een petitie is geen minimum aantal handtekeningen vereist.


Maak er een burgerinitiatief van

Een stapje verder dan de petitie gaat het burgerinitiatief. Daarbij kunnen burgers een voorstel plaatsen op de agenda van een overheidsorgaan. Dat orgaan is verplicht er een standpunt over in te nemen. Aan een burgerinitiatief worden meer juridische regels gesteld dan aan een petitie: een burgerinitiatief moet bestaan uit minstens 40.000 handtekeningen mét naam, adres en geboortedatum van de ondertekenaars, die 18 jaar of ouder moeten zijn en de Nederlandse nationaliteit moeten hebben. Niet alle petitiesites vragen om die gegevens, waardoor niet alle petities kunnen worden geüpgraded naar een burgerinitiatief. Meer informatie vind je op tweedekamer.nl en handboek.petities.nl/wiki/Burgerinitiatief.


Social media en andere publiciteit

Het is bij een petitie of burgerinitiatief belangrijk om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Daarom is het essentieel dat je de petitie deelt op sociale media, en ook de (lokale) pers benadert. Ingewikkeld is dat niet: op internetsites vind je mailadressen en telefoonnummers van redacties en journalisten. Stel een duidelijke mail op en vertel kort wie je bent, wat je wil bereiken en waarom. Na een dag of twee bel je de redactie om te vragen of het bericht goed is ontvangen en om het toe te lichten. Gaat je petitie over een lokaal probleem, dan werkt flyeren en/of posters ophangen in je dorp of stad vaak ook.


Benader een politicus

Regelmatig wordt er geklaagd over de kloof tussen de Nederlandse politiek en de burgers. In Den Haag zou men vanuit een ivoren toren het land regeren. Ondanks die indruk zijn politici in Nederland verrassend benaderbaar voor burgers. Op internet kun je de mailadressen en de onderwerpen waarmee ze zich bezighouden vinden van Tweede Kamerleden, gemeenteraadsleden en wethouders. Je kunt ze een mail sturen.
Wil je een minister benaderen, dan is een mailadres vinden wat lastiger, maar als je een brief aan de minister stuurt, komt-ie aan en krijg je niet zelden antwoord. Verder zijn gemeenteraadsvergaderingen en debatten in de Tweede Kamer openbaar en je kan daar politici vaak aanspreken.


Dit kun je ook nog doen

Naast het aanbieden van een petitie of burgerinitiatief kun je demonstreren, je aansluiten bij een politieke partij of een lobbygroep, of, als het om een individueel geval gaat, een verzoekschrift indienen bij de overheid. Je leest er meer over op tweedekamer.nl.
Sluiten

INHOUDSOPGAVE
Mis het nieuwe nummer niet!
inhoud_032019.png