RADAR+ Online

Word Abonnee

: Wilma van Hoeflaken | Fotografie: Getty Images

Kraan.png

Belastingtips

Kom vóór 31 december in actie en betaal straks minder belasting over 2013. De slimste eindejaarstips op een rij.

Vóór 1 april 2014 moet je belastingaangifte doen over het jaar 2013. ‘Als je minder belasting wilt betalen of geld terug wilt krijgen, is het slim om voor het einde van het jaar nog even kritisch naar je financiële situatie te kijken’, adviseert Carolien Hagemeijer, belastingadviseur en financieel planner bij Hagemeijer & Tissen Belastingadviseurs LLP in Amstelveen. ‘Soms kun je er op een eenvoudige manier voor zorgen dat je minder belasting hoeft te betalen.’

Hoe rijk ben je eigenlijk?
Over je spaargeld moet je belasting betalen, vermogensrendementsheffing. Er geldt een vrijstelling van € 21.139 per persoon, maar over elke 1.000 euro die je méér hebt, betaal je € 12 belasting. De Belastingdienst kijkt elk jaar naar je vermogen op 1 januari. ‘Als je toch al van plan bent een grote uitgave te doen, kun je dat dus beter doen op 31 december dan op 2 januari. Daarmee verlaag je de vermogensrendementsheffing die je moet betalen’, zegt Hagemeijer. ‘Op korte termijn merk je daar nog niets van, want voor de belasting die je over 2013 moet betalen, geldt je vermogen op 1 januari 2013. Daar heb je nu geen invloed meer op. Maar je kunt nu wel zorgen voor een lager spaarsaldo op 1 januari 2014. Daar heb je bij je belastingaangifte over 2014 profijt van.’

Los je hypotheek af
Ook als je je hypotheek (versneld) wilt aflossen, is het verstandig om dit voor het einde van het jaar te doen en niet na 1 januari. Naarmate je op 1 januari minder spaargeld hebt, betaal je immers minder vermogensrendementsheffing. De hypotheekrente die je betaalt, mag je aftrekken van de belasting. Je mag maximaal 6 maanden rente vooruit betalen en aftrekken. Dus je kunt in december al de rente betalen die je eigenlijk tussen januari en juli 2014 zou moeten betalen en dit bedrag aftrekken van je belastbare inkomen in 2013. ‘Zeker als je in het hoogste belastingtarief valt (52%), is dit gunstig’, aldus Hagemeijer. ‘Het belastingvoordeel op de hypotheekrenteaftrek wordt namelijk in stapjes van een half procent per jaar afgebouwd naar 38%.’ In 2013 kun je de betaalde rente nog aftrekken tegen 52%, maar in 2014 is dat verlaagd naar 51,5%. Dan krijg je van elke € 10.000 rente geen € 5.200 meer terug, maar € 5.150 en in 2015 € 5.100. (Voor mensen die in een lagere belastingschijf vallen en 42% betalen, speelt dit pas over 20 jaar, als de 52% aftrek is gedaald naar 42%. En de kans is groot dat het belastingstelsel er tegen die tijd weer totaal anders uitziet.)

Doe iets aan je pensioentekort
Als je in loondienst werkt, bouw je bijna altijd pensioen op bij je werkgever. Maar het kan zijn dat je zelf ook nog een bedrag voor je oudedagsvoorziening opzij mag zetten dat aftrekbaar is van de belasting. Als je zzp’er bent, kan dat vrijwel altijd. Op belastingdienst. nl kun je uitrekenen hoe groot je jaarruimte is, dus welk bedrag je maximaal mag aftrekken. Dit bedrag kun je gebruiken voor een lijfrenteverzekering of storten op een bankspaarrekening (dat is een speciale, geblokkeerde rekening). Als je dit doet vóór 31 december kun je het bedrag aftrekken van je inkomen in 2013. Bovendien betekent het een verlaging van je vermogen op de peildatum van 1 januari, dus je slaat twee vliegen in één klap. 

Nog geld in de levensloopregeling?
De levensloopregeling, waarmee je via je werkgever geld opzij kunt zetten voor bijvoorbeeld een sabbatical of loon tijdens je ouderschapsverlof, wordt afgebouwd. Alleen degenen die op 31 december 2011 minstens € 3.000 hadden gespaard in de levensloopregeling, mochten destijds met de regeling doorgaan. Zij kunnen zelfs tot 2021 blijven sparen. Hagemeijer: ‘Als je geld hebt in de levensloopregeling en je wilt er eigenlijk mee stoppen, is het gunstig om je tegoed vóór 31 december 2013 op te nemen. Dan hoef je namelijk maar over 80% belasting te betalen van het tegoed dat je op 31 december 2011 had. Als je wacht tot na 1 januari 2014 betaal je belasting over je volledige tegoed.’ Bij een tegoed van € 5.000 scheelt je dat – afhankelijk van de belastingschijf waarin de valt - € 300 tot € 500

Doe eens cultureel
Als je voor 31 december een schenking doet aan een goed doel, kun je het bedrag in 2014 aftrekken van de belasting. Er gelden wel drempels; je mag dat deel van het bedrag aftrekken dat hoger is dan 1% van je verzamelinkomen en je mag niet meer aftrekken dan 10% van dat inkomen. 'Voor giften in de vorm van een lijfrente gelden die drempels niet. Die zijn altijd aftrekbaar', zegt Hagemeijer. 'Het gunstigst is een gift aan een culturele instelling, want dan krijg je 25% extra aftrek.' 
Reken maar uit: Stel dat je je favoriete culturele instelling een steuntje in de rug wilt geven, bijvoorbeeld het Jeugdtheaterhuis in eigen woonplaats. Giften als lijfrente - dan leg je officieel vast dat je 5 jaar langs schenkt - zijn altijd aftrekbaar. Als je € 100 per jaar geeft, kost je dat - dankzij de aftrek - in werkelijkheid (bij een belanstingtarief van 42%) € 58. Maar omdat je 25% extra mag aftrekken, kost de gift van € 100 jou slechts € 47.50. Meer informatie vind je op daargeefjeom.nl

Vraag nu een auto van de zaak
Krijg je binnenkort een nieuwe auto van de zaak? Het kan gunstig zijn om die auto vóór 31 december aan te schaffen. Een percentage van de cataloguswaarde van de auto van de zaak wordt bij je inkomen opgeteld en daar betaal je belasting over. ‘Dat percentage hangt af van de CO2-uitstoot. Naarmate de auto minder vervuilend is, is het percentage lager’, zegt Hagemeijer. ‘Zelf kocht ik eind 2011 een nieuwe auto met een bijtellingspercentage van 14%. Als ik diezelfde auto in januari 2012 had gekocht, was het percentage 20% geweest. De normen voor de CO2-uitstoot worden namelijk elk jaar strenger, maar tot nu toe was het bijtellingspercentage op het moment van aanschaf van de auto het uitgangspunt.’ Een zuinige auto aanschaffen vóór 31 december kan veel belastingvoordeel opleveren.


Reken maar uit
Je auto van de zaak heeft een cataloguswaarde van € 30.000. De hoogte van het bijtellingspercentage heeft veel invloed op je portemonnee. Stel dat het percentage 25% is. Dan stijgt je belastbare inkomen met € 7.500. Uitgaand van een belastingtarief van 42% moet je jaarlijks € 3.150 extra belasting betalen, dus elke maand € 262,50. Als de auto een bijtelling heeft van 14%, stijgt je belastbare inkomen met € 4.200. Dat betekent dat je jaarlijks € 1.764 extra belasting beltaalt, dus elke maand € 147. Dat levert elke maand netto € 115,50 op.

  • Voor elektrische en hybride auto's die nu een bijtelling hebben van 0%, is de bijtelling vanaf 1 januari 2014 7% als het kenteken van de auto in 2014 wordt afgegeven.
  • Actuele overzichten van de CO2 uitstoot en de bijbehorende bijtellingspercentages vind je op belastingdienst.nl

 Ga groen beleggen
Tot voor kort golden er allerlei fiscale voordelen voor mensen met culturele, maatschappelijk of groene beleggingen. Die zijn inmiddels afgeschaft, behalve bij groene beleggingen. Groen beleggen levert een vrijstelling op voor de vermogensrendementsheffing van maximaal € 56.420 (bovenop de vrijstelling van € 21.139 per persoon) plus een korting van 0,7% op de vrijstelling die in box 3 gebruikt wordt. Hagemeijer: 'Dit geldt in 2013. Als je nu je geld in groene beleggingen stopt, geldt het voordeel pas in 2014, want de peildatum is ook hier 1 januari 2014. En of die belastingkorting van 0,7% dan ook nog bestaat, weten we nu natuurlijk nog niet.'

Ga woninghoppen
Mensen die hun oude huis nog niet verkocht hebben en ondertussen een ander huis hebben gekocht, hebben dubbele hypotheeklasten. In het verleden mochten zij de hypotheekrente van beide huizen twee jaar lang aftrekken. Vanwege de crisis op de woningmarkt is die termijn verlengd naar drie jaar. Heel wat huizen zijn echter ook na drie jaar nog niet verkocht. ‘Dan is woninghoppen de oplossing. Terugverhuizen dus naar je oude huis’, zegt Hagemeijer. ‘Dat hoeft niet per se voor 31 december, maar doe het op tijd. Dus voordat die drie jaar verstreken zijn.’ Als je terug-verhuist naar je vorige huis, wordt je nieuwe huis je vorige huis. En dan mag je opnieuw drie jaar lang van beide huizen de hypotheekrente aftrekken. Als je dat niet doet en de termijn van drie jaar is verstreken, valt je oude huis niet meer in belastingbox 1 (de inkomensbox), maar in box 3 (de vermogensbox). Dat betekent dat de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is en dat de hypotheek wordt beschouwd als een schuld in box 3, maar daar schiet je weinig mee op. Natuurlijk kun je ook op dat moment besluiten te verhuizen naar je oude huis. Dan heb je opnieuw recht op die drie jaar hypotheekrenteaftrek, maar er zit een addertje onder het gras. In 2013 zijn de hypotheekregels veranderd. Voor hypotheken die dit jaar afgesloten zijn, geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de hypotheek annuïtair is. In dat geval betaal je maandelijks rente plus aflossing. Hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten, zijn zelden annuïtair. Van bestaande ‘oude’ hypotheken is de rente aftrekbaar, maar de oude hypotheek die je nu van box 3 terughaalt naar box 1 geldt als een nieuw geval. Geen aftrek dus, tenzij het een annuïtaire hypotheek is. Dat terug-verhuizen heeft dus dan alleen zin als je het echt binnen 3 jaar doet, als je er 1 dag langer mee wacht, gelden de nieuwe regels en is de hypotheek doorgaans niet aftrekbaar.

Schenk belastingvrij aan je kinderen
Jaarlijks mag je je kinderen belastingvrij een bedrag schenken. In 2013 is dit € 5.141. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten. Je maakt je kinderen blij en je hebt zelf minder vermogen op 1 januari. Kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag je eenmalig belastingvrij een groter bedrag geven; € 24.676. ‘Die leeftijdsgrens is opgerekt van 35 jaar naar 40 jaar, dus ouders die daar te laat mee waren, kunnen dat alsnog doen’, zegt Hagemeijer. Ook als het kind ouder is dan 40, maar de partner jonger, kun je van deze mogelijkheid gebruikmaken. Bovendien mag je je kinderen belastingvrij tot hun 40e bovenop die € 24.676 eenmalig nog € 26.732 extra geven voor een dure studie of voor een eigen huis. ‘Dan moeten ze wel kunnen aan tonen dat ze het geld gebruiken om een huis te kopen of te verbouwen of voor de aflossing van de hypotheek’, stelt Hagemeijer.
Deze website maakt gebruik van Cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.