RADAR+ Online

Word Abonnee

Tekst: Wilma van Hoeflaken | Fotografie: iStockphoto

1-hyptheek-optellen-en-aftrekken.png

Hypotheekaftrek de voordelen én valkuilen

Is je inkomen lager geworden? Dan is de kans groot dat je maandelijkse hypotheekaftrek ook lager wordt. Als je dat niet in de gaten hebt, krijg je elke maand te veel belasting terug. Dat betekent dat je achteraf geld terug moet betalen. Dat kun je voorkomen.

 

De hypotheekrenteaftrek wordt langzaam minder
Tot en met 2013 kon je de betaalde hypotheekrente nog aftrekken tegen 52%. In 2014 is dat percentage verlaagd naar 51,5%, in 2015 naar 51%. Zo blijft het stap voor stap dalen. Dan krijg je dus van elke € 10.000 rente geen € 5.200 meer terug, maar € 5.150 in 2014 en € 5.100 in 2015. Als je in een lagere belastingschijf valt, merk je hier niets van.

 percentage

Het klinkt raar, maar het is wel zo: naarmate je meer verdient, woon je goedkoper. Dat komt door de manier waarop de hypotheekrenteaftrek in elkaar zit. Naarmate je meer belasting betaalt, krijg je meer renteaftrek. Iemand die 52% belasting betaalt, krijgt ook 52% van de hypotheekrente terug. Iemand die 33% belasting betaalt, krijgt 33% van de rente terug. Dat scheelt nogal wat.

Is je inkomen stabiel gebleven?
De meeste mensen laten de belasting die ze terugkrijgen over de hypotheekrente elke maand uitkeren. Als ze iets te veel of iets te weinig hebben teruggekregen, komt dat het jaar erop aan het licht, als ze hun belastingaangifte insturen. Dan moeten ze wat bijbetalen of ze krijgen wat geld terug. Als je inkomen stabiel is, gaat dat nooit om grote bedragen. Maar als je inkomen sterk veranderd is, kunnen de consequenties heel groot zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je werkloos bent geworden, of arbeidsongeschikt. Of als je in deeltijd bent gaan werken. Het gebeurt ook vaak bij zzp’ers, omdat hun inkomsten nogal kunnen schommelen. Nu het economisch al jaren slecht gaat, komt het steeds vaker voor dat mensen hun inkomen zien slinken.

Krijg je te veel belasting terug?
Een voorbeeld. Je hebt een hypotheek van € 250.000. Je betaalt 4% rente, dus € 10.000 per jaar. Dat kost je € 833,33 per maand. Als je 52% belasting betaalt, krijg je ook 52% van de betaalde rente terug. Dat is elke maand € 433,33. Zou je minder gaan verdienen en daardoor ‘nog maar’ 42% belasting betalen, heb je elke maand recht op € 349,99 teruggaaf. Als je dat niet in de gaten hebt, krijg je elke maand te veel belasting terug. Dat betekent dat je achteraf een belastingaanslag krijgt van € 1.000. Overigens zien zulke rekensommetjes er in de praktijk doorgaans iets ingewikkelder uit. Het zou immers wel heel toevallig zijn als je inkomen zodanig achteruitgaat dat je met je volledige hypotheekrenteaftrek precies van de ene schijf in de andere terechtkomt. Het zal eerder voorkomen dat je voor een gedeelte van de aftrek nog in de hogere schijf valt en voor het overige deel in de lagere schijf. Je betaalt immers nooit 52% belasting over je hele inkomen, maar over de top van je inkomen (ongeveer vanaf € 56.000). En je krijgt natuurlijk nooit meer belasting terug dan je zelf hebt betaald.

Voorkom onverwachte belastingaanslagen
Je kunt op een paar manieren voorkomen dat je onverwacht belasting moet terug-betalen, omdat je te veel hypotheekrenteaftrek hebt teruggekregen.De simpelste manier is stoppen met die maandelijkse verrekening en het bedrag eens per jaar incasseren, nadat je aangifte hebt gedaan. Maar het is de vraag of je je dat kunt permitteren. Veel mensen wonen in een huis dat ze alleen maar kunnen betalen dankzij die hypotheekrenteaftrek. In dat geval is de aftrek gewoon een deel van hun maandelijkse inkomen, dat ze hard nodig hebben. Dat is ook niet zo gek, want de hypotheekrenteaftrek is ooit ingevoerd om mensen te stimuleren om zelf een huis te kopen. Maar als je de aftrek kunt missen, kun je ervoor kiezen om hem eens per jaar te laten uitkeren. Als je dat geld dan ook nog eens gebruikt om je hypotheekschuld mee af te lossen, worden je maandlasten vanzelf lager. Nog slimmer is het om de aftrek wel maandelijks te laten uitkeren, maar het bedrag apart te zetten op een spaarrekening. Dan krijg je nog een beetje rente én je hebt het geld paraat als blijkt dat je een deel terug moet betalen. Tot voor kort vroegen veel mensen de hypotheekrenteaftrek maar eens per jaar terug omdat de Belastingdienst daar rente over uitbetaalde. Dat rentepercentage was hoger dan de rente op een spaarrekening. Maar deze rente bestaat niet meer, dus sparen bij de fiscus levert geen cent meer op.

Zzp’ers kunnen beter hun inkomen over 2014 laag inschatten
Je speelt ook op safe als je veranderingen in je inkomen doorgeeft aan de Belastingdienst zodra je vermoedt dat ze gevolgen hebben voor je renteaftrek. Helaas zit de aftrek zo ingewikkeld in elkaar – onder andere omdat het vaak niet alleen gaat om jouw inkomen, maar ook om dat van je partner, en omdat de auto van de zaak ook meetelt in de berekeningen – dat je die niet even uitrekent op de achterkant van een bierviltje. Handige digitale rekenhulpen waarmee je snel kunt checken hoe het zit, zijn er evenmin. Er zit niets anders op dan op belastingdienst.nl het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ in te vullen. Dat betekent dat je je door een eindeloze brij van vragen heen moet werken en allerlei gegevens moet invoeren over jezelf, je eventuele partner, je inkomen en je vermogen. Makkelijker kunnen ze het kennelijk niet maken. Als je dat niet ziet zitten, kun je ervoor zorgen dat het bedrag dat je maandelijks terugkrijgt aan de lage kant is. Zzp’ers krijgen elk jaar een schattingsformulier van de Belastingdienst waarop ze kunnen aangeven of ze denken dat hun inkomen volgende jaar verandert, en zo ja hoe. Schat je inkomen over 2014 laag in, zodat de kans op bijbetalen vanwege te veel gekregen vooraftrek nihil is. Met een beetje geluk krijg je in 2015 extra belastinggeld terug. +

 

 
Sluiten

INHOUDSOPGAVE
Special over wonen
RA04_4TM5_INHOUD.jpg