RADAR+ Online

Word Abonnee

Teks: Wilma van Hoeflaken | Illustratie: Sophie van Boven

BA_varkeninzet2.jpg

Belastingvrij schenken?

Wat zou fijner zijn, geven of krijgen? Dit jaar kun je belastingvrij € 100.000 krijgen. Of zelf weggeven. Mits het geld wordt gebruikt voor een huis of hypotheek. Alle regels over schenken op een rij.


Kind ouder dan 18, maar nog geen 40? Ouders mogen eenmalig belastingvrij € 24.676 schenken.

Mag je net zoveel schenken als je wilt?
Dat mag natuurlijk, maar houd er rekening mee dat de ontvanger belasting moet betalen over de gift. Schenkbelasting. Hoeveel dat is en vanaf welk bedrag hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Aan je kinderen kun je belastingvrij meer geven dan aan je kleinkinderen of aan je buurvrouw. Sommige schenkers zijn extra gul. Zij nemen de schenkbelasting voor hun rekening. De Belastingdienst ziet dat anders. Wie een schenking doet en zelf de schenkbelasting betaalt, doet in feite een grotere schenking. Het belastingbedrag word opgeteld bij de schenking, dus pakt de schenkbelasting hoger uit.

Maar je mag dus belastingvrij € 100.000 weggeven?
Ja, maar alleen als de ontvanger dit geld binnen drie jaar gebruikt om een huis te kopen of op te knappen. Of om een hypotheekschuld te verlagen of af te lossen. Dit is een tijdelijke maatregel die ingegaan is op 1 oktober 2013 en duurt tot 1 januari 2015. Bijzonder is dat deze vrijstelling voor iedereen geldt. Je kunt je nichtjes en neefjes, maar ook je vriendin of je buurmeisje zomaar € 100.000 geven, zonder dat zij er schenkbelasting over moeten betalen. De ontvanger mag maximaal € 100.000 krijgen. Dus als je van twee gulle gevers elk € 100.000 krijgt, gaat het verhaal niet op. Wel mag je bijvoorbeeld van 10 mensen elk € 10.000 krijgen. Het draait om de ontvanger. Een zeer gulle gever mag best belastingvrij € 100.000 schenken aan verschillende personen.

Dus ouders kunnen hun kinderen helpen bij het aflossen van de hypotheek?
Ja, maar dat konden ze al. Ouders mogen hun kinderen jaarlijks belastingvrij € 5.141 geven. Bovendien mogen ze – zolang het kind ouder is dan 18, maar nog geen 40 – eenmalig belastingvrij € 24.676 schenken. Als het kind een 40-plusser is, maar een jongere partner heeft, mag dat ook. Het maakt niet uit waarvoor dit geld wordt gebruikt. Daarboven mogen ouders nog eens eenmalig belastingvrij € 26.731 schenken als dit geld wordt gebruikt voor een huis, bijvoorbeeld voor een verbouwing of voor de aflossing van de hypotheek. Of voor een dure studie, want dat valt ook onder de extra vrijstelling van € 26.731. Wie dat allemaal al gedaan heeft en dus al € 51.407 geschonken heeft, mag niet in 2014 opeens weer € 100.000 belastingvrij schenken voor een huis. Een deel van de belastingvrije ruimte is immers al opgesoupeerd, dus dan mag je nog ‘maar’ een kleine € 49.000 belastingvrij schenken.

En als het kind ouder is dan 40?
Dan was het te laat voor de eenmalige belastingvrije giften van € 24.676 en € 26.731, maar nu kan dat goedgemaakt worden. De vrijstelling van € 100.000 is niet aan een leeftijd gebonden. Ook de gewone jaarlijkse vrijstelling van € 5.141 is dat niet.

Kunnen kinderen van gescheiden ouders dubbel profiteren?
En dan zeker jaar in jaar uit belastingvrij €10.282 ontvangen? Helaas, zo werkt het niet. De Belastingdienst ziet ouders, ook al zijn ze gescheiden, als één schenker.Hoeveel schenkbelasting betalen kinderen als het bedrag hoger is dan de vrijstelling?
Bij een gift tot € 118.254 betalen kinderen 10% schenkbelasting. Bij giften daarboven is de schenkbelasting 20%. Dus als een kind allebei de vrijgestelde bedragen al ontvangen heeft (ruim € 51.000) en nu weer € 100.000 krijgt, is er bijna € 49.000 belastingvrij. Over de rest van de gift betaalt het kind 10% schenkbelasting, dus zo’n € 5.100.

Dat geldt voor giften van ouders aan kinderen. Hoe zit het met andere ontvangers?
Schenkingen tot € 2.057 per jaar zijn belastingvrij. Nu is niet de ontvanger het uitgangspunt, maar de schenker. Als je in een jaar van 20 mensen elk € 2.057 krijgt, dus in totaal een schenking van € 41.140, hoef je geen schenkbelasting te betalen. Je hoeft schenkingen dus niet bij elkaar op te tellen, behalve als de schenkers elkaars partner zijn. Zodra je van één schenker meer krijgt dan € 2.057 euro per jaar, moet je schenkbelasting betalen. Hoeveel dat is, hangt af van je relatie met degene die het geld geeft. 

Moet je altijd schenkbelasting betalen als de gift groter is dan de vrijstelling?
Niet als de schenking bedoeld is om dringende schulden af te lossen. Bijvoorbeeld een huurschuld, om te voorkomen dat je uit je huis wordt gezet. Maar het is niet gemakkelijk om op deze manier onder de schenkbelasting uit te komen. Je moet namelijk zo berooid zijn, dat je de schuld zonder deze schenking onmogelijk kunt betalen. Zelfs niet als je al je bezittingen zou verkopen.

Wat wordt bedoeld met een ‘morele verplichting’?
Ook over een schenking vanwege een morele verplichting hoef je geen schenkbelasting te betalen. Maar wat is een morele verplichting? Stel dat je verliefd wordt op een ander. Je laat je partner in de steek en hij zit in zak en as. Hij is er zo slecht aan toe dat hij zijn werk niet meer goed kan doen en zijn baan kwijtraakt. Jij voelt je schuldig en je vindt dat je moreel verplicht bent hem een fors bedrag te geven. Waarschijnlijk moet je ex-partner hier toch schenkbelasting over betalen. Een klassiek voorbeeld van een morele verplichting is broer Jan, die een levensverzekering afsluit met broer Piet als begunstigde. Als Jan overlijdt, blijkt dat per abuis niet Piet in de polis wordt genoemd maar broer Kees. Kees krijgt nu een uitkering van de verzekering, maar schenkt dit bedrag aan Piet, omdat Jan dat zo had gewild. Overweeg je te schenken vanuit een morele verplichting? De Belastingdienst bekijkt dit van geval tot geval, dus je kunt het beste vooraf even met hen of met een belastingadviseur overleggen.

Betalen goede doelen ook schenkbelasting als ze giften ontvangen?
Goede doelen zijn bijna altijd erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). ANBI’s betalen geen schenkbelasting. Als je wilt weten of jouw favoriete goede doel een ANBI is, kun je kijken op de website van de Belastingdienst (belastingdienst. nl bij ‘Programma ANBI opzoeken’). +
Sluiten

INHOUD
In dit RADAR+ magazine
inhoud_0218.jpg
Deze website maakt gebruik van Cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.