RADAR+ Online

Word Abonnee

Tekst: Wilma van Hoeflaken | Fotografie: Getty Images

testament.jpg

Wat is een levenstestament?

In een gewoon testament leg je vast wat er moet gebeuren als je er niet meer bent. Maar als je geen beslissingen meer kunt nemen, bijvoorbeeld omdat je in coma bent of dement raakt, heb je een levenstestament nodig.

 

 

 

Anita (43): '"Ook wie er voor de poes gaat zorgen, staat vast".

 

 

 

Erik (68): "Er ligt een heel draaiboek klaar voor als wij geen beslissingen meer kunnen nemen".

Mensen leven langer en zijn in de laatste fase van hun leven soms langdurig ziek. Ook hebben veel mensen vermogen. Geld, of een eigen huis. ‘Daardoor neemt de behoefte aan levenstestamenten toe’, zegt notaris Edith Voskamp van Caminada Notarissen in Voorburg. ‘In een levenstestament leg je vast wat er moet gebeuren als jij zelf niet meer tot handelen in staat bent. En je legt ook vast wie er namens jou mag handelen. Die persoon geef je een volmacht.’

Heeft iedereen een levens­testament nodig?
‘Nee, dat denk ik niet. Het hangt van je persoonlijke omstandigheden af’, vindt Voskamp. Mensen die weinig spaargeld hebben en in een huurhuis wonen, hebben er op het eerste gezicht waarschijnlijk minder behoefte aan dan mensen die heel rijk zijn en actief een grote beleggingsportefeuille beheren. ‘Maar het gaat niet alleen om vermogen’, zegt Voskamp. ‘In een levenstestament geef je niet alleen een volmacht op financieel gebied, maar je kunt ook een geneeskundige volmacht geven. Als jij specifieke ideeën hebt over medische behandelingen, kan dat een goede reden zijn om een levenstestament te maken. Als je bijvoorbeeld een euthanasieverklaring hebt of een donorcodicil, kun je dat als bijlage toevoegen aan je levenstestament.’

Hebben echtparen eigenlijk wel een levenstestament nodig?
Als een van de twee in een ziekenhuis terecht komt, zullen de artsen vanzelf met de partner overleggen over de behandeling. En wanneer alle bankrekeningen en/of-rekeningen zijn, kan de ene partner geld blijven opnemen zonder toestemming van de andere partner. Maar als een van de partners een bedrijf heeft, kan de andere partner hem of haar niet zomaar vervangen bij officiële handelingen. Dan is er meestal een machtiging nodig en kan een levenstestament nuttig zijn. Als een van de partners dement is, benoemt de rechter een bewindvoerder. Dan heeft de andere partner voor niet alledaagse transacties, bijvoorbeeld een grote schenking aan de kinderen, toestemming nodig van de bewindvoerder. Die moet op zijn beurt jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechter. Dan kan het zomaar gebeuren dat de rechter niet akkoord gaat met de schenking, omdat schenken geen aantoonbare traditie was in het gezin. Met een levenstestament waarin partners elkaar machtigen voorkom je dat.

Is een levenstestament vooral bestemd voor ouderen?
‘Ook als je jong bent, kunnen er situaties ontstaan waarin je niet meer zelfstandig kunt handelen, bijvoorbeeld als je ziek bent’, zegt Voskamp. Als je een levenstestament wilt opmaken, moet je dat doen als je nog helder bent. Zodra iemand dement is, kan een notaris hier niet aan meewerken.

Wat is beter, één persoon een volmacht geven, of juist aan meerdere mensen?
Ook dat hangt van de omstandigheden af. Als je twee kinderen hebt die gemakkelijk ruzie maken met elkaar, is het niet handig om hun beiden een volmacht te geven. Maar een van de twee een volmacht geven, is wellicht ook niet best voor de onderlinge verhoudingen. Misschien is een onpartijdige derde dan een betere optie. ‘En soms ligt het juist voor de hand om twee kinderen een volmacht te geven’, zegt Voskamp. ‘Als het ene kind goed is op financieel gebied en het andere kind kent jouw wensen op medisch gebied beter, kun je de één een volmacht geven voor financiële zaken en de ander voor geneeskundige kwesties.’ Meer mensen een gezamenlijke volmacht geven kan overigens onpraktisch zijn. Het is niet handig als er voor elke transactie bij de bank drie handtekeningen van drie gevolmachtigden nodig zijn. Dan kun je beter vastleggen dat degene die de volmacht heeft eens per jaar of per half jaar verantwoording moet afleggen aan bijvoorbeeld broers of zussen. Of dat de gevolmachtigde bevoegd is tot transacties tot een maximum bedrag en dat bij hogere bedragen een tweede handtekening nodig is. +
  • bank-note-209104_1280.jpg
    Wat kost het?

    Een levenstestament laat je opstellen door een notaris. Levenstestamenten worden centraal geregistreerd, dus ze zijn altijd terug te vinden. Een eenvoudig levenstestament kost zo’n 250 tot 300 euro. Stellen die elkaar een algehele volmacht geven zijn voor twee levenstestamenten bij elkaar 300 tot 400 euro kwijt. Naarmate een levenstestament ingewikkelder is, ligt de prijs hoger. Ook is de ene notaris duurder dan de andere.


  • signature-389933_1920.jpg
    Wat leg je vast?

    Dat beslis je zelf. Bijvoorbeeld of je zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen of juist niet. Of je huis verkocht mag worden als je permanent wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Wat er dan met je inboedel moet gebeuren. Of je levensverlengende behandelingen wilt als je ongeneeslijk ziek bent, of juist niet. Of er schenkingen gedaan moeten worden aan goede doelen of aan je neefjes en nichtjes. Wat je wensen zijn wat betreft de verzorging van je minderjarige kinderen als je hier zelf niet toe in staat bent.