RADAR+ Online

Word Abonnee

oudeknar.png

Een goede oude dag

Er ontstaan steeds meer initiatieven die ouderen verzekeren van zorg als ze die nodig hebben, maar met behoud van zo veel mogelijk autonomie en gevoel van verbondenheid.

 

Losnummer_banner

Zelfstandig wonen

Van de 85- tot 90-jarigen woont 75 procent nog zelfstandig, bij de 90- tot 95-jarigen 60 procent. Pas boven de 95 jaar zijn de zelfstandig wonende ouderen in de minderheid, 57 procent van hen woont dan in een instelling. Dat ouderen steeds langer zelfstandig wonen, heeft te maken met hun eigen wens en met het overheidsbeleid: het wordt steeds moei­lijker om een indicatie te krijgen voor een instelling.

 

Elkaar helpen

Uit onderzoek blijkt dat er grofweg twee elementen belangrijk zijn voor een goede oude dag: eigen regie en een gevoel van verbondenheid. Maar als mensen ouder worden – en zeker als ze zelfstandig blijven wonen – neemt het aantal sociale contacten af. Gaan ze op een gegeven moment naar een verzorgingshuis, dan is er van eigen regie weinig meer over. Nieuwe groepswoonvormen voor ouderen haken in op de behoefte aan regie en contact. Bewoners van zo’n samenwoon-initiatief hebben vaak intensiever contact dan ‘gewone’ buren, ze helpen elkaar waar nodig en waar mogelijk, en ze bepalen zelf hoe het wonen wordt ingevuld. Bron: Oud worden in Nederland, scp.nl

 

Hoe willen ouderen wonen?

Onderzoek onder ouderen van het CBS zegt het volgende: gelijkvloers, geen drempels en liefst op een manier dat ze niet vereenzamen en ook voor elkaar kunnen zorgen. Knarrenhof Op dit moment wordt het eerste Knarrenhof van Nederland gebouwd, in Zwolle. In het Knarrenhof wonen mensen naar ouderwets model in zelfstandige hofjes, maar voorzien van alle comfort. Omdat mantelzorg voor veel ouderen lastig te regelen is – vaak wonen kinderen ver weg en ouderen voelen zich bezwaard om om hulp te vragen – gaan de knarren de mantelzorg met en voor elkaar verzorgen. Zo worden mensen op een aangename, onafhankelijke manier met elkaar oud. Volgens de site is de ­gemiddelde leeftijd van deel­nemers aan het Knarrenhof 60,5 jaar. Onder hen veel (ex-)verpleegkundigen, onderwijzers, en mensen uit de financiële dienstverlening. Inmiddels zijn er nog elf potentiële andere Knarrenhof-locaties in Nederland. knarrenhof.nl

 

Thuishuis

Een Thuishuis is een soort studentenhuis voor alleenstaande zestigplussers die niet alleen willen wonen of dreigen te vereen­zamen. Ongeveer vijf tot zeven mensen wonen met elkaar onder één dak: in een gewone woning of op een verdieping van een flat. Bewoners hebben elk hun eigen woonruimte maar delen een keuken, woonkamer, hobbyruimte, logeerkamer en liefst ook een tuin. De bewoners komen uit de wijk en het huis ligt vlakbij de voorzieningen. Op dit moment zijn er verschillende thuishuis­projecten in Nederland. thuishuis.org.


Wonen Werken Zorgen 50+

Waarom stoppen met werken als de leeftijd stijgt? Het idee Wonen Werken Zorgen 50+ gaat uit van groepen van zo‘n 35 vijftigplussers van verschillende leeftijden die wonen in een op een duurzame manier verbouwd gebouw, zoals een oud klooster of een oude kazerne. Ze hebben ieder een levensloopbestendige woning, waar ze tot hun dood kunnen ­blijven wonen. Net als in de andere groepswoningen zijn er gemeenschappelijke ruimtes en gemeenschappelijke activiteiten, zoals het onderhoud van het gebouw en de buitenruimte, sport en beweging, culturele ­activiteiten en een bed and breakfast. Wie wil werken doet dat in gezamenlijke bedrijfjes. Ook ­professionele zorg op maat wordt gezamenlijk ingekocht. Dit project is nog niet gerealiseerd, meer info via voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten/wonen-werken-zorgen-50


Erfdelen

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe, net als het aantal vrijkomende boerderijen. Via ­erfdelen wonen ouderen in ­nieuwe woningen rond een erf. Ze maken gezamenlijk gebruik van de bestaande, ­omgebouwde, boerderij. Zo kan de schuur een gemeenschappelijke hobby­ruimte worden, en de voormalige stal een logeerkamer. Ook in de boerderij kan een woning komen. Het eerste project wordt naar verwachting in 2018 gerealiseerd. erfdelen.nl


Mantelzorg- of kangoeroe­woningen

Ze bestaan al een tijdje: complete ouderenwoningen die in zijn geheel of in stukken bij kinderen of andere mantelzorgers in de tuin worden geplaatst. Als de woning niet meer nodig is, kan hij worden door­verkocht en weer verplaatst. Meer info via bijvoorbeeld pasaan.nl.